Elektroniczne systemy nawigacyjne to aplikacje obrazujące położenie w przestrzeni zarówno na mapach kartograficznych jak i fotografiach. Umożliwiają poprawną orientację i odnalezienie miejsc zaznaczonych jako szczególnie ważne z przedstawieniem dokumentacji i innych przydatnych danych.